اجتماعی

جانا سخن از زبان ما می گویی

 

 

                                     راه حلهایی برای تنش زدایی

 

 

۱/قبل از بروز بحران و تنش در زندگی زن و مرد در مورد کیفیت رفتاری

 

خود هنگام مواجه با بحرانها صحبت کنند تا به نیازهای یکدیگر در آن

 

حالت آگاهی یافته و شناخت اجمالی نسبت به هم داشته باشند .

 

۲/ بعد از شناخت نیازها در هنگام مواجهه با تنش و بحران هر یک از

 

 زن و مرد سعی کنند در صدد رفع نیاز طرف مقابل  بر آیند ، یعنی

 

 مردان با ابراز محبت و عشق به همسر خود و گوش دادن به

 

 سخنان او و درک احساساتش ـ نیاز او را بر آورده سازد   تا 

 

 تبدیل به   " خود درگیری "  و  "خود آزاری "  نشود .

 

در مقابل زنان نیز در حالتهای بحرانی که برای مردان رخ میدهد

 

 سعی کنند با ایجاد فضای آرام و ساکت به آنها فرصت علت یابی

 

و حل مشکل رابدهند ، این زماندهی باعث میشود که مرد خود را

 

بازیافته و به زندگی عادی خود بازگردد و عامل موثر در این بازگشت را

 

همسر خویش دانسته و به احساس او احترام گذارد .

 

۳/ بعد از مواجهه با هر تنش و برقراری روابط عادی بین زن و مرد ،

 

 سعی  کنند رفتارهای خویش را بررسی کرده و ضعفها و

 

 نقاط قوت را یافته و به رفع یا تقویت آن به صورت جدی اقدام

 

 نمایند .

 

                                                     " جناب آ قای فریدون بردبار "

 

+ نوشته شده در  جمعه 26 تیر1388ساعت 23:7  توسط حمیدی  | 

 

زنان قهرهای طولانی دارند و همه ی مظاهر عاطفه را از شادی و نفرت

و خشم ودوست داشتن وترس ..... در کوتاهترین مدت برو زمی دهند .

 

مردان در مواجهه با تنشها برخوردهایی مثل کناره گیری از جامعه،

سکوت و غرغر کردن را از خود نشان می دهند واین در حالی است که

در مقابل این رفتار مردان زنها واماندگی خاصی از خود نشان میدهند و

کلافه شده و دچار خشم شدید میشوند و از کوره در میروند.

 

زنان در مواقع تنش نیاز به بیان احساسات دارند و اگر نتوانند احساسات

خود را ابراز کنند کلافه میشوند و واکنشهای زیادی از خود نشان میدهند

 و افسرده و فرسوده میشوند ، آنها در این حالت نیاز به توجه و احترام

همسر داشته و میخواهند که احساساتشان از سوی همسر درک شود .

 

نیاز حقیقی زن در مواقع سختیها و تنشها محبت و عشق است

نه مو عظه و امر و نهی ،

 

در حالی که مردان در چنین حالات بحرانی نیاز به فرصت برای

بررسی و سنجش عمل خویش دارند . مردان به دنبال یافتن نقطه ی

کور در کارهای ناموفق خود هستند و تا زمانی که راه حلی برای رفع

مشکلات نیابند و علت شکست و ناکامی خویش را نفهمند آرامش

 نخواهند یافت .

 

                                                     "  جناب آقای فریدون بردبار "

 

+ نوشته شده در  جمعه 5 تیر1388ساعت 10:47  توسط حمیدی  |